#LIDERCLUB Membership

 

LIDER Membership chương trình khách hàng thân thiết LIDER

 

A. CÁCH THỨC ÁP DỤNG

1. Cách thức đăng ký thành viên:

Với khách hàng chưa mua hàng tại LIDER:

— Ở đơn hàng đầu tiên, khách hàng cung cấp thông tin cá nhân gồm: Họ tên, Số điện thoại, Ngày tháng năm sinh, Email trước khi thanh toán để hệ thống ghi nhận thành viên.

Với khách hàng đã mua hàng tại LIDER:

— Với tất cả khách hàng đã mua hàng qua một trong các kênh Online (Website/ Facebook/ Instagram/ Shopee/ Lazada/ TikTok Shop) hoặc tại cửa hàng và có cung cấp thông tin cá nhân (gồm Họ tên và Số điện thoại) khi thanh toán đều đã được ghi nhận thành viên tại LIDER.

 

2. Cách thức ghi nhận chi tiêu tích luỹ và điểm thưởng:

Chi tiêu tích luỹ:

— Hạng mức thành viên được tính dựa trên ghi nhận chi tiêu tích luỹ.

— Với tất cả đơn hàng trên tất cả kênh mua hàng mà khách hàng có sử dụng thông tin cá nhân đã đăng ký (Họ tên và Số điện thoại), hệ thống tự động ghi nhận chi tiêu tích luỹ là giá trị đơn hàng sau khi trừ khuyến mãi

Quy đổi điểm thưởng:

— Với tất cả đơn hàng trên tất cả kênh mua hàng mà khách hàng có sử dụng thông tin cá nhân đã đăng ký (Họ tên và Số điện thoại), hệ thống tự động ghi nhận mỗi 100đ = 1 điểm vào điểm thưởng tích luỹ.

— Điểm thưởng sẽ được dùng để quy đổi thành các mã vouchers giảm giá tuỳ theo thể lệ CTKM ở mỗi thời điểm.

 

3. Cách thức kiểm tra hạng thành viên, quyền lợi và chi tiêu/ điểm thưởng tích luỹ:

Có 2 cách kiểm tra hạng thành viên, mức chi tiêu và điểm thưởng tích luỹ, các quyền lợi của bạn:

— Liên hệ nhân viên (Online/ Offline), cung cấp thông tin cá nhân (Họ tên, Số điện thoại, Email) để nhân viên LIDER hỗ trợ bạn.

— Khách hàng đăng nhập tại website LIDER www.lider.vn. bằng email. Trường hợp Email chưa được ghi nhận tại hệ thống dù bạn đã mua hàng tại LIDER, khách hàng vui lòng liên hệ nhân viên để được cập nhật thông tin và đồng bộ tài khoản.

 

4. Cách thức thăng hạng thành viên:

— Khi bạn đủ điều kiện thăng hạng thành viên, hệ thống sẽ tự động cập nhật hạng mới và LIDER sẽ thông báo đến bạn bằng SMS Số điện thoại hoặc Zalo.

— Sau khi nhận thông báo thăng hạng, bạn có thể kiểm tra các quyền lợi, ưu đãi mới bằng hai cách ở điều 3.

 

5. Quy định thời hạn hạng thành viên:

— Hạng thành viên được hệ thống LIDER ghi nhận dựa trên chi tiêu tích luỹ tính ngày từ 1/1/2021.

— Khi khách hàng không phát sinh đơn hàng nào trong 120 ngày, hạng thành viên sẽ bị giảm 1 bậc.

— Các khách hàng với thẻ VIP trước đây sẽ được chuyển đổi thành hạng thành viên cao nhất hiện tại là level Partner In Crime với các quy định và quyền lợi tương ứng.

 

6. Quy định chung:

— Trong mọi trường hợp phát sinh khiếu nại về chương trình thành viên, hai bên sẽ cùng giải quyết và thoả thuận trên tinh thần thiện chí. Trường hợp không thể đưa ra thống nhất chung, quyết định của LIDER sẽ là quyết định cuối cùng.

— Quyền lợi, chi tiêu và điểm thưởng tích luỹ không có giá trị cộng gộp, chuyển nhượng hay quy đổi thành tiền mặt.

 

B. CHI TIẾT #LIDERCLUB Membership

Hạng thành viên: Friends

Mức chi tiêu tích luỹ: 1,000,000 - 9,999,999vnd

Quyền lợi:

— Giảm 15% cho một sản phẩm nguyên giá bất kỳ trong tháng sinh nhật.

 

Hạng thành viên: Closed Friends

Mức chi tiêu tích luỹ: 10,000,000 - 19,999,999vnd

Quyền lợi:

— Giảm 20% cho một đơn hàng gồm sản phẩm nguyên giá bất kỳ trong tháng sinh nhật.

— Ưu đãi từ LIDER trong sự kiện sinh nhật LIDER.

— Tham gia trước các sự kiện, các chương trình ưu đãi của LIDER.

 

Hạng thành viên: Friends With Benefits

Mức chi tiêu tích luỹ: 20,000,000 - 49,999,999vnd

Quyền lợi:

— Giảm 5% cho tất cả đơn hàng với các sản phẩm nguyên giá trong tất cả thời điểm.

— Giảm 20% cho một đơn hàng gồm sản phẩm nguyên giá bất kỳ trong tháng sinh nhật.

— Một phần quà hoặc ưu đãi từ LIDER trong sự kiện sinh nhật LIDER.

— Tham gia trước các sự kiện, các chương trình ưu đãi của LIDER.

 

Hạng thành viên: Partner In Crime 

Mức chi tiêu tích luỹ: từ 50,000,000vnd

Quyền lợi:

— Giảm 15% cho tất cả đơn hàng với các sản phẩm nguyên giá trong tất cả thời điểm.

— Giảm 30% cho một đơn hàng gồm sản phẩm nguyên giá bất kỳ trong tháng sinh nhật.

— Một phần quà gồm sản phẩm giới hạn kèm ưu đãi từ LIDER trong sự kiện sinh nhật LIDER.

— Tham gia trước các sự kiện, các chương trình ưu đãi của LIDER.

 

Cách thức áp dụng các quyền lợi theo hạng thành viên:

— Xuất trình CMND/ CCCD hoặc giấy tờ tuỳ thân có thông tin cá nhân (Họ tên + Ngày tháng năm sinh) khi áp dụng khuyến mãi ở tháng sinh nhật.

— Tất cả quyền lợi áp dụng cho đơn hàng tại cửa hàng, Facebook/ Instagram/ Website.

— Các mức thưởng không áp dụng đồng thời cùng nhau trên một hoá đơn hay cùng các chương trình khuyến mãi khác.

— Các ưu đãi giảm giá theo hạng mức thành viên được áp dụng với đơn hàng có giá trị tối đa 5,000,000vnd.

— Cập nhật đầy đủ thông tin thành viên tại Website để hệ thống tự động ghi nhận chi tiêu tích luỹ, điểm thưởng và quyền lợi.