ỦA? - ÁO PHÁT RA TIẾNG

 

 

*Dựa trên một câu chuyện có thật.
Xin giới thiệu những gương mặt nổi bật trong giới Ủa chuyên nghiệp được chúng tôi lấy làm cảm hứng cho chiếc ÁO PHÁT RA TIẾNG.

MỜI BẠN CÙNG ỦA?:
Với tần suất Ủa liên tục, để tiếng Ủa không còn gây ức chế, LIDER xin dành 15% doanh thu trên 200 chiếc áo ỦA được bán ra đóng góp vào Quỹ Vaccine phòng Covid-19.