HOW TO BUY

Mua sắm tại LIDER.vn thật dễ dàng. Các bạn chỉ cần làm theo các bước sau:

  1. Chọn sản phẩm
  2. Xem sản phẩm các bạn quan tâm rồi nhấp vào ảnh để phóng to và xem mọi chi tiết, kích cỡ hiện có, thành phần và giá.
  3. Chọn mặt hàng quần áo và thêm mặt hàng vào giỏ. Sau đó, các bạn có thể chọn tiếp tục mua sắm hoặc xử lý đơn hàng.
  4. Nếu muốn xử lý đơn hàng, các bạn có thể thực hiện bằng cách đăng ký hoặc thanh toán với tư cách khách.
  5. Chọn phương thức giao hàng.
  6. Chọn phương thức thanh toán.
  7. Xác nhận đơn hàng.
  8. Các bạn sẽ nhận được email xác nhận đơn hàng.