HÌNH THỨC THANH TOÁN

Đối với mua hàng trực tuyến, LIDER có 4 hình thức thanh toán như sau:

  1. Thanh toán chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng nội địa

  2. Thanh toán qua dịch vụ thu hộ (COD)

  3. Thanh toán qua ví điện tử Momo

  4. Thanh toán quốc tế qua tài khoản Paypal

 

Đối với mua hàng trực tiếp, LIDER có các hình thức thanh toán như sau:

  1. Thanh toán tiền mặt tại cửa hàng

  2. Thanh toán bằng thẻ ATM, thẻ Visa/ Mastercard